Ochrana a zpracování osobních údajů, práva dotčené osoby

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotyčná osoba společnosti LUKO servis, spol. s r.o., se sídlem Freyova 247/13, 190 00 Praha, IČ: 25229168, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni sp. zn. C 10749 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

  • jméno a příjmení
  • e-mailem
  • telefonní číslo

Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem  zpracování odpovědi na formulář z webových stránek www.malibistro.cz. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 2 let.

 

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotyčná osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu ne info@malibistro.cz nebo zasláním dopisu na sídlo společnosti Freyova 247/13, 190 00 Praha. Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně Správcem.

 

Práva na opravu, zapomnění a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Prosím vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • vyžádat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat od nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás výpis těchto údajů a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat od nás vymazání těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.